FRAMTIDENS VATTENRENING ÄR HÄR

Ett system utan farliga utsläpp

Systemet behandlar anläggningarnas restprodukter och tvättvatten som en resurs istället för ett avfallsproblem. Systemet är patenterat och bygger på vattenrening genom kemisk fällning samt indunstarteknik. I denna lösning renas allt processvatten med hjälp av Indunstarteknik. Genom att flytta vatten med hjälp av tankar och pumpar så utnyttjar vi kemikalier till max, värmen återanvänds och vi släpper inga farliga ämnen ut på avlopp – mer miljöanpassat blir det inte.

ANLÄGGNINGAR MED 100% RECIRKULATION

Idag hittar du oss i Gävle, Norrköping, Eskilstuna och Sundsvall. Det anläggningarna har gemensamt är att hela byggnadens golvbrunnar och verkstad är anslutna. Företagen har på detta sätt dödat diskussioner med myndigheter om farliga utsläpp.

Samarbetspartners

Washwater Systems WW AB
Macserien AB
Brøvig AS